FAQ'S

GO CHECK IN

phần mềm Go Check In

15 articles in this collection

Article of Test Getting Started

Article of Test Getting Started
Written by Toan Nguyen
Updated 02:01 02-16

Giới thiệu về phần mềm Go Check In

GoCheckIn là phần mềm CRM đầu tiên trên thị trường giúp local business cải thiện review bền vững và hiệu quả
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 09:44 02-19

Hướng dẫn cơ bản dùng Ipad cho Go Check in App

Hướng dẫn một số cơ bản về các chức năng của ipad cho khách hàng dùng Ipad cho Go Check in App
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 02:27 02-16

Hướng dẫn truy cập trang quản lý chính ( Dashboard ) của Go Check-in App

Hướng dẫn vào trang Dashboard của Go Check-in App, trang quản lý chính của go check-in
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 02:30 02-16

Hướng dẫn sữ dụng chức năng promotion của GO CHECK-IN App ( setup promotion)

Hướng dẫn chi tiết cách tạo promotion của go checkin, để gửi ra tin nhắn sms và email cho tất cả khách hàng đã check-in vào Go Check-in
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 02:36 02-16

Hướng dẫn xem review và quản lý review khách viết thông qua phần mềm Go-Checkin

Hướng dẫn truy cập ( login ) trang Dashboard Go Check-in App - Xem và quản lý các review của khách hàng thông qua phần mềm Go-Checkin
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 02:40 02-16

Hướng dẫn redeem reward ( auto checkout )

Hướng dẫn trừ điểm ( lấy điểm ra) cho khách hàng đủ điểm thưởng. Áp dụng cho chủ dùng auto checkout, tích điểm tự động theo số lần tới Tiệm.
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 02:42 02-16

Hướng dẫn cài đặt reward setting cho tiệm dùng manual checkout

Hướng dẫn cài đặt reward setting cho tiệm dùng manual checkout
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 02:49 02-16

Hướng dẫn cài đặt và sữ dụng chức năng reward setting dành cho auto checkout

Hướng dẫn cài đặt và sữ dụng chức năng reward setting dành cho auto checkout
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 02:52 02-16

Hướng dẫn redeem reward.

Hướng dẫn redeem reward.
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 03:00 02-16

Hướng dẫn lắp Ipad vào stand của Fastboy

Hướng dẫn lắp Ipad vào stand của Fastboy
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 03:03 02-16

Hướng dẫn cài đặt Appointment và quản lý Appointment trong Go Checkin App

Hướng dẫn cài đặt Appointment và quản lý Appointment trong Go Checkin App
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 09:43 02-19

Review và Review Assistant

Hướng dẫn tăng ranking, SEO hiệu quả cho tiệm nail thông qua ứng dụng Review và Review Assistant
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 03:11 02-16

Hướng dẫn xem và quản lý khách hàng đã sử dụng dịch vụ Go Check In

Hướng dẫn xem và quản lý khách hàng đã sử dụng dịch vụ Go Check In
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 03:12 02-16

Hướng dẫn kết nối máy in của Go Check In App

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và kết nối Bluetooth máy in vào Ipad GO CHECK -IN.
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 03:13 02-16