FAQ'SBước 1:Anh chị truy cập vào Dashboard của Go Check in App.http://bit.ly/2qwjuUk

Bước 2: Chọn vào menu ( 3 gạch Góc trái phía trên ) . Chọn Promo&reminder và chọn Promotion.


Bước 3: chọn " Create new promotion" ( góc phải phía trên )

Điền theo mẫu theo thứ tự:

  1. What to offer ?là tiêu đề chương trình sắp gửi ra, anh chị điền ngắn gọn. Phần tiêu đề này sẽ xuất hiện trong trang Checkout đối với khách nhận được tin nhắn promotion này checkin vào tiệm. Để anh chị redeem promotion.

How much to offer ?Giá trị tương ứng sẽ giảm cho khách. Nếu trường hợp giá trị này không cụ thể, anh chị vui lòng điền "0" và chọn vào biểu tượng " %"

Who to offer ?Đối tượng chủ tiệm muốn gửi ra : CHọn All... member để gửi cho hết tất cả , hoặc chon theo đối tượng anh chị muốn hướng đến.

How long to offer ?

From: ngày bắt đầu, mặc định là thời gian anh chị truy cập vào tạo promotion . VÌ sau khi tạo xong promotion hệ thống sẽ gửi ra ngay cho khách hàng

To: Ngày kết thúc chương trình. phần này anh chị điền vào ngày nào thì hệ thống sẽ tự điền vào cuối tin nhắn và email gửi ra cho khách hàng, báo cho khách hàng ngày kết thúc chương trình.

What is your email title ?là tiêu đề chương trình chỉ xuất hiện trong email khách hàng. Phần này, Anh chị điền tên tiệm và tiêu đề chương trình ví dụ: The best nails salon, Holiday Specials

Offer Description : Phần này là nội dung chính sẽ xuất hiện trong tin nhắn và email cho khách hàng. Anh chị lưu ý điền thông tin tiệm và nội dung chính của chương trình. Vì đây là tin nhắn sms nên giới hạn 140 ký tự,

Một số mẫu:

  1. ABC Nails Salon.❄️$5 Off for services $25 &up. Buy $50 gift certificate get $5 off & More. Lotion gift on CHRISTMAS.☎️ XXX XXX XXXX
  2. ABC Nails Salon, Halloween & Thanksgiving Special Offers: $5 off for you with service $25&up. thank you : call us:XXX XXX XXXX
  3. ABC Nails Salon. Happy July 4th We're offering you a 10% OFF for any services $25 & up and gift certificate .Call us:
  4. ABC Nails Salon,Send our big gratitude to our customers for supporting us. $5 off for all service. call us:

Hình ảnh hiển thị :

Anh chị chú ý phần này, đây là demo sẽ hiển thị trong tin nhắn và email khách, anh chi xem lại để xác nhận xem nội dung gửi ra đúng với ý định của mình chưa ?

Anh chị cũng có thể kiểm tra lại bằng cách điền cellphone của mình vào đây. Sau đó nhấn " Test Now". Hệ thống sẽ gửi cho riêng cho anh chị trước để anh chị kiểm tra nội dung trước khi gửi ra cho khách hàng của mình

One time use only: Chương trình chỉ cho khách nhận 1 lần trong suốt thời gian khuyến mãi

When to send offer ? Scheduled by:chọn thời gian gửi. Áp dụng trong trường hợp anh chị muốn hẹn thời gian hệ thống bắt đầu gửi ra cho khách. 

Create Promotion.

 Khi anh chị nhấn vào "Create Promotion."và confirm Promotion . hệ thống sẽ nhận thông tin và gửi ra nội dung theo setup của quý anh chị.


Một số lỗi không tạo được Promotion :

Chưa điền đủ thông tin trong mẫu. Anh chị quay lại mẫu điền xem phần nào có đóng khung màu đỏ điền lại vào

Lỗi tạo quá nhiều chương trình liên tục,Anh chị tạo quá nhiều chương trình gần nhau rất để làm khách hàng cảm thấy khó chịu và gây tác dụng ngược đối với việc kinh doanh của tiệm mình.Khi anh chị thấy có thông báo này sau khi tạo promotion
{"result":false,"message":"Content message is too long! Current length is 152/140"

Lỗi điền quá số ký tự cho phép: Hệ thống sms không gửi ra được. Đối với lỗi này có một lưu ý: khi anh chị quay lại chỉnh sửa "Offer Description " anh chị kiểm tra lại " How long to offer, vì hệ thống sẽ quay lại mặc định ngày kết thúc "to" là ngày tạo chương trình

Anh chị cần chỉnh sửa lại hai mục

  1. " TO" trong "How long to offer"

Rút ngắn lại: "Offer Description"


---

< Go Back // Go Forward >

Next section: Hướng dẫn xem review và quản lý review khách viết thông qua phần mềm Go-Checkin

Did this answer your question?
😞 😐 😃