FAQ'S

Hướng dẫn làm redeem điểm cho khách hàng đạt điểm thưởng quên redeem trong ngày ( auto checkout)

phần này dành cho khách hàng dùng tích điểm tự động theo số lần tới tiệm ( auto checkout )


Bước 1: Anh chị truy cập Dashboard Go Check in (gocheckin.net). Để trừ điểm cho khách hàng đã nhận thưởng nhưng quên trừ điểm trong ngày.


Link tham khảo : http://help.fastboy.net/vi/articles/3535575-hướng-dẫn-truy-cập-trang-quản-ly-chinh-dashboard-của-go-check-in-app


Bước 2: Vào member list từ dashboard bằng cách chọn vào menu bên trái, -> member & Group -> Member list. Sau đó, search tên hoặc 4 số cuối của khách cần redeem trong ô search by mane or phone.


Bước 3: chọn vào tên khách hàng. Trong bảng Detail, chọn vào ô chữ nhật cuối dòng "Add/remove from current pts: " và điền theo mẫu : "-XX" ( dấu trừ và XX là số điểm muốn trừ) . cuối cùng, chọn " SAVE" góc phải cuối bảng Detail.---

< Go Back // Go Forward >

Next section: Hướng dẫn cài đặt reward setting cho tiệm dùng manual checkout

Did this answer your question?
😞 😐 😃