FAQ'S

Hướng dẫn cài đặt reward setting cho tiệm dùng manual checkout

Written byMinh Nguyen

Updated in the last 15 minutes

Manual checkout. Tích điểm khách hàng theo nhu cầu tiệm. Thường sẽ tích điểm theo số tiền khách trả và cài đặt các mức điểm thưởng cho khách hướng tới. Nhằm mục đích tạo động lực cho khách hàng checkin vào Go checkin để tiệm có thông tin chăm sóc khách hàng, Mặt khác, kích thích nhu cầu khách hàng, tăng income cho tiệm và khuyến khích khách quay lại tiệm hơn.....


Bước 1: Đăng nhập vào trang quản lí Dashboard để set up chức năng.


Bước 2: Mở Menu và chọn Reward Setting > Create new reward.

Phần"Redeem name", Anh/ chị nhập vào nội dung cần truyền tải tới khách hàng để họ hiểu thêm về chương trình của tiệm.

Ví dụ chương trình được 500 điểm sẽ tặng khách 10% khi thanh toán tiền, Anh/ Chị nhập vào "500 points get 10% off".

Mục"What is the value of offer?"chỉnh lại thành 10%.

Nhập vào 500 điểm ở mục"Point".

Bước 3: chuyển mục Status sang "turn - on" và Save lại.

Sau khi Anh/ Chị tạo thành công thì chương trình sẽ tạo 1 thông báo trong Ipad để khi khách hàng check - in xem được thông tin.

Bước 4: Anh/ Chị mở lại ứng dụng Go Check In App, Log out và Log in lại để hệ thống cập nhập thông tin vừa được chỉnh sửa trên trang Dashboard.

Bước 5: Cách sử dụng chức năng Reward Setting và trừ điểm ( redeem) cho khách hàng đã đủ điểm thưởng check - in vào tiệm, thông tin khách hàng check in sẽ được hiển thị ở trang quản lí Check out (gocheckout.net)

  1. Anh/ Chị nhấn vào tên của khách sẽ xuất hiện cửa sổ nhỏ hơn để hiển thị thông tin tới phần cộng điểm cho khách như thường lệ.
  2. Khách nào có số điểm bằng hoặc lớn hơn số điểm đã setup trong reward setting, sẽ xuất hiện phần thông báo ( như ảnh).
  3. Để trừ điểm của khách anh/ chị cần chọn vào mục thông báo trong ô "redemption" trước khi cho điểm cho khách như thường lệ. Cuối cùng nhấn vào nút "Checkout".

(Updated by Quan nguyen)


---

< Go Back // Go Forward >

Next section: Hướng dẫn cài đặt và sữ dụng chức năng reward setting dành cho auto checkout

Did this answer your question?
😞 😐 😃