FAQ'S


Auto check out. tích điểm tự động cho khách hàng. Thường sẽ cài đặt mỗi khách hàng check in vào hệ thống sẽ được 1 điểm tương ứng với số lần tới tiệm. Phương thức tích điểm này nhằm mục đích kích thích khách hàng check in vào hệ thống dể tiệm có thông tin chăm sóc khách hàng. Bên cạnh đó, việc có reward giúp kích thích nhu cầu khách hàng, tăng cơ hội khách quay trở lại tiệm nhiều hơn....


Bước 1: Đăng nhập vào trang quản lí Dashboard để set up chức năng.

Bước 2: Mở Menu và chọn Reward Setting > Create new reward.

Phần "Redeem name", Anh/ chị nhập vào nội dung cần truyền tải tới khách hàng để họ hiểu thêm về chương trình của tiệm.

Ví dụ chương trình được 7 điểm sẽ tặng khách 10% khi thanh toán tiền, Anh/ Chị nhập vào "7 points get 10% off".

Mục "What is the value of offer?" chỉnh lại thành 10%.

Nhập vào 7 điểm ở mục "Point".

Bước 3: chuyển mục Status sang "turn - on" và Save lại.

Sau khi Anh/ Chị tạo thành công thì chương trình sẽ tạo 1 thông báo trong Ipad để khi khách hàng check - in xem được thông tin.

Bước 4: Anh/ Chị mở lại ứng dụng Go Check In App, Log out và Log in lại để hệ thống cập nhập thông tin vừa được chỉnh sửa trên trang Dashboard.


Bước 5: Cách sử dụng chức năng Reward Setting, khi khách hàng check - in vào tiệm, thông tin khách hàng sẽ được hiển thị ở trang quản lí Check out (gocheckout.net)

Anh/ Chị nhấn vào tên của khách sẽ xuất hiện cửa sổ nhỏ hơn để hiển thị thông tin. Nếu khách có số điểm bằng hoặc nhiều hơn số điểm đã setp trong reward setting, ô redemption sẽ xuất hiện thông báo như ảnh.


Sau đó chọn trong ô "Redemption" chọn vào chương trình tích điểm mà khách chọn nếu anh/ chị có nhiều chương trình. Sau đó ấn nút "Redeem".


Sau khi làm xong thao tác trên hệ thống sẽ thông báo redeem thành công và ghi nhận. Có thể trong một số trường hợp số điểm khách hàng chưa trừ xuống ngay, anh/ chị cần refresh lại trang hoặc cứ để y nguyên trong vài giây để hệ thống cập nhật. Tránh vào làm thao tác này nhiều lần trên 1 khách.

(Updated by Quan nguyen )

---

< Go Back // Go Forward >

Next section: Hướng dẫn redeem reward.

Did this answer your question?
😞 😐 😃