FAQ'S

Hướng dẫn redeem reward.

Hướng dẫn trừ điểm ( lấy điểm ra) cho khách hàng đủ điểm thưởng. Áp dụng cho chủ dùng auto checkout, tích điểm tự động theo số lần tới Tiệm.
Hướng dẫn làm redeem điểm cho khách hàng đạt điểm thưởng quên redeem trong ngày ( auto checkout)


Bước 1: Anh chị truy cập Dashboard Go Check in (gocheckin.net). Để trừ điểm cho khách hàng đã nhận thưởng nhưng quên trừ điểm trong ngày.


Link tham khảo : http://help.fastboy.net/vi/articles/3535575-hướng-dẫn-truy-cập-trang-quản-ly-chinh-dashboard-của-go-check-in-app


Bước 2: Vào member list từ dashboard bằng cách chọn vào menu bên trái, -> member & Group -> Member list. Sau đó, search tên hoặc 4 số cuối của khách cần redeem trong ô search by mane or phone.


Bước 3: chọn vào tên khách hàng. Trong bảng Detail, chọn vào ô chữ nhật cuối dòng "Add/remove from current pts: " và điền theo mẫu : "-XX" ( dấu trừ và XX là số điểm muốn trừ) . cuối cùng, chọn " SAVE" góc phải cuối bảng Detail.---

< Go Back // Go Forward >

Next section: Hướng dẫn lắp Ipad vào stand của Fastboy

Did this answer your question?
😞 😐 😃