FAQ'S

Hướng dẫn cài đặt Appointment và quản lý Appointment trong Go Checkin App

Sử dụng GO CHECK-IN App Cho khách hàng booking online

Go Check In không chỉ đơn giản là một phần mềm chăm sóc khách hàng và hỗ trợ reviews trên nhiều nền tảng (Google, Facebook, etc) cho local business, phần mềm Go Check In còn giúp cho local business quản lý thời gian làm việc của nhân viên hiệu quả.


Tính năng appointment giúp cho business owner quản lý appointments của khách hàng online, kết nối với website của tiệm, quản lý thời gian của tiệm

Hướng dẫn cài đặt và quản lý chức năng Appointment trong Go Checkin. Tính năng này giúp cho Anh chị option cho khách lấy hẹn online và quản lý khách hẹn bằng phần mềm Go- CheckinAnh chị có bất cứ thắc mắc nào vui lòng liên lạc lại với FASTBOY theo thông tin dưới đây

:Fastboy Marketing

Go Check In Support: +1 (832) 968 6668

https://gocheckin.net/

https://gocheckout.net/


---

< Go Back // Go Forward >

Next section: Review và Review Assistant

Did this answer your question?
😞 😐 😃