FAQ'S

Hướng dẫn tăng ranking, SEO hiệu quả cho tiệm nail thông qua ứng dụng Review và Review Assistant


Mọi business owner đều biết Google và Yelp là hai nền tảng quan trọng nhất để đem đến khách hàng tự nhiên cho mọi local business. Kể từ năm 2016, Google chính thức vượt mặt Yelp để trở thành platform về review có ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả kinh doanh của local business. Trong khi Yelp “cấm” business owner “hỏi” khách hàng đưa ra reviews, Google khuyến khích business owners “gợi ý” khách hàng viết review cho mình. Do vậy, phần mềm Go Check In ra đời để giúp cho khách hàng tăng reviews một cách chân thực, hiệu quả nhất. Google sử dụng reviews để đánh giá SEO ranking của local business vì Google cho rằng, không một phương pháp nào đánh giá hiệu quả bằng ý kiến của khách hàng. Vậy để giúp cho business có một phương án tiếp cận hiệu quả việc quản lý reviews, chúng ta cần hiểu rõ cơ chế hoạt động của Google đối với local business. 


Trong 10 yếu tố ảnh hưởng đến SEO của business, thì Google Review đã đóng góp tới 9 hạng mục, bao gồm:


  1. Số lượng review trên Google trong đó khách hàng có đề cập đến keywords
  2. Số lượng review trên Google trong đó khách hàng có đề cập đến khu vực của business (city, zip code, county, etc)
  3. Tổng số Google reviews
  4. Phần trăm Google review có đề cập đến keywords
  5. Phần trăm Google review có đề cập đến khu vực area
  6. Số lượng Google reviews trung bình trên một năm
  7. Số lượng Google reviews không được trả lời
  8. Số lượng Google reviews năm trước đó
  9. Số lượng Google reviews trung bình hàng tuần

Dựa trên các yếu tố trên, business owner cần quan tâm đến việc quản lý reviews hàng tháng, hàng tuần, và thậm chí hàng ngày. Ứng dụng review và reviews assistant của Go Check In sẽ giúp business owners quản lý reviews một cách hiệu quả. Fastboy Marketing tự hào là đơn vị đầu tiên và duy nhất nghiên cứu và phát triển thành công ứng dụng này, qua đó đem lại lợi thế cạnh tranh cho business owners tận dụng tối đa dịch vụ. 


Để tìm hiểu được cách sử dụng ứng dụng Reviews và Reviews Assistant như thế nào. Xin mời bạn theo dõi video dưới đây:
---

< Go Back // Go Forward >

Next section: Hướng dẫn xem và quản lý khách hàng đã sử dụng dịch vụ Go Check In

Did this answer your question?
😞 😐 😃