FAQ'S

Hướng dẫn xem và quản lý khách hàng đã sử dụng dịch vụ Go Check In

Quản lý khách hàng tốt giúp cho business nắm rõ thông tin về khách hàng như tên, số điện thoại, tần suất viếng thăm và biết được liệu khách hàng có tài khoản trên Yelp hay không? Việc phân loại khách hàng tốt sẽ giúp cho business của bạn có nhiều phương án tiếp cận khách hàng khác nhau đối với mỗi tập phân loại khác nhau cho phù hợp. Điều này sẽ giúp cho business của bạn quản lý review của khách hàng qua từng thời kỳ khác nhau, định hướng phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. 


Sử dụng tốt ứng dụng quản lý khách hàng (Member List) trong Go Check In sẽ giúp cho bạn có bức tranh tổng quan nhất về business của mình và đưa ra những kế hoạch cải thiện cho phù hợp.

---

< Go Back // Go Forward >

Next section: Hướng dẫn kết nối máy in của Go Check In App

Did this answer your question?
😞 😐 😃