FAQ'S

Hướng dẫn kết nối máy in của Go Check In App

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và kết nối Bluetooth máy in vào Ipad GO CHECK -IN.Connect the printer to the Go Check in Ipad By bluetooth

English Sub


Một số trường hợp sau Ipad sau khi kết nối máy in với những thao tác như video trên. Print test giấy chạy ra, nhưng sau khi vào checkin số phone lai không in. Trường hợp này xẩy ra đối với các Ipad đã cập nhật Software 13.2.1 trở lên. Anh chị vui lòng xóa Go Check-in App và tải về lại từ App store. Sau khi tải app xong. Open App sẽ xuất hiện thông báo : " Go CHeck in " Would like to use Bluetooth..... Anh chị giúp chọn vào "OK" sau đó lại kết nối lại.---

< Go Back

Previous section: Hướng dẫn xem và quản lý khách hàng đã sử dụng dịch vụ Go Check In

Did this answer your question?
😞 😐 😃