FAQ'S

Nói một cách đơn giản, SEO (Search Engine Optimization) là biểu thị cho bất kỳ hoạt động nào được thực hiện để cải thiện thứ hạng tìm kiếm của các trang web, sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác. Nó cho thấy kết quả chưa được trả tiền mà còn được gọi là kết quả “tự do”, “không phải trả tiền”, “tự nhiên” hoặc “kiếm được”.


Tầm quan trọng của SEO bắt đầu với mong muốn của các công ty để đạt được lưu lượng truy cập nhiều hơn cho các trang web của họ. Việc xếp hạng trên các công cụ tìm kiếm rất quan trọng bởi vì người dùng chú ý nhiều hơn đến 5 tìm kiếm đầu tiên trên Google. Hơn nữa, người dùng có xu hướng tin tưởng vào kết quả tìm kiếm của Google bởi vì họ xem các tìm kiếm này là xác thực hơn và cụ thể hơn.


---

Go Forward >

Next Section: Công cụ tìm kiếm là gì?

Did this answer your question?
😞 😐 😃